เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 17.30 น.
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลด์ แอนด์ ไอซ์ ไนส แทรฟเวิล จำกัด ใบอนุญาต ททท.เลขที่ 11/04594
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2547 - ถึงปัจจุบัน บริการจัดนำเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ

ตามงบประมาณของหน่วยงานท่าน ทั้งของหน่วยงานรัฐ และ ของเอกชน ติดต่อประสานงาน นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว,สถานที่ศึกษาดูงาน
ตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ของท่าน จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ อาทิเช่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชน
โรงเรียน หน่วยงานรัฐ วิสาหกิจต่างๆ หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัทชั้นนำต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม จัดทำกิจกรรมสันทนาการ
เชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร กิจกรรม ( walk rally ) ทัวร์หมู่คณะ กลุ่ม ก๊วน กรุ๊ปเหมา...พวกเราถนัด
มีประสบการณ์ทำทัวร์ให้คณะใหญ่ถึงจำนวนกว่า 2,500 คน

บริการโดยทีมงานมืออาชีพ มัคคุเทศก์ผู้มากด้วยความสามารถที่จะคอยให้ความรู้และความบันเทิง
ด้านกิจกรรมสันทนาการ ตลอดTrip การเดินทาง...คณะของท่าน “ด้วยหลักการ ด้วยเหตุผล ด้วยความตั้งใจ”
ขอโอกาสให้เราได้แสดงฝีมือและความสามารถสักครั้ง แล้วท่านจะรู้ว่าเลือกไม่ผิด ที่คิดถึง Gold & Ice Nice Travel

ติดต่อเรา
ติดต่อได้ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.30 น.

กรอกข้อความด้านล่างเพื่อส่งข้อความติดต่อเรา